Zorgformules

Zorgvilla tante Toos

Wonen met persoonlijke aandacht, lekker eten, goede zorg en gezelligheid. Dat is waar Zorgvilla tante Toos voor staat. Zestien tot achttien ouderen met dementie die kleinschalig wonen met een zorgondernemer die er altijd is en wordt ondersteund door een vast team van medewerkers. Dit zijn de kenmerken die het welzijn van de bewoners van Zorgvilla tante Toos vergroten. Heel belangrijk: een AOW-pensioen is voldoende om in een Zorgvilla tante Toos te verblijven.

De Dienstbode

De Dienstbode is er voor ouderen die met ondersteuning en thuiszorg in hun eigen appartement blijven wonen. Aandacht, aanspraak en een gemoedelijke, veilige sfeer zijn aspecten die zeer belangrijk zijn naast goede zorg. De Dienstbode is 24 uur per dag, zeven dagen per week aanwezig in het gebouw waar men nu reeds woont. Met vaste medewerkers die de bewoners kennen en weten wat hen bezighoudt. Zij zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar in de centrale, grote ‘droomkeuken’. Dé plek waar iedereen elkaar treft en waar alles gebeurt. Dit is de nieuwe versie van het aloude verzorgingshuis, maar dan in het eigen appartement, zonder te hoeven verhuizen.

Financiering van de zorg

De kosten van de zorg worden gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget. Iedereen die in de Zorgvilla tante Toos komt wonen of gebruik maakt van de diensten van De Dienstbode, kan een PGB aanvragen. Elke bewoner wordt automatisch lid van een gebruikersvereniging die is verbonden aan iedere Zorgvilla tante Toos of Dienstbode. Vanuit de bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers komt er een gebruikersvereniging met bestuur dat gesprekspartner wordt van de zorgondernemer. Een onafhankelijk adviseur, aangesteld in overleg met Per Saldo, kan ondersteuning bieden bij de aanvragen en inzet van de budgetten.

zorgformules-circle-500