Zorgformules

Zorgvilla Tante Toos

Wonen met persoonlijke aandacht, lekker eten, goede zorg en gezelligheid. Dat is waar Zorgvilla Tante Toos voor staat. Zestien tot achttien ouderen met dementie die kleinschalig wonen met een zorgondernemer die er altijd is en wordt ondersteund door een vast team van medewerkers. Dit zijn de kenmerken die het welzijn van de bewoners van Zorgvilla Tante Toos vergroten. Heel belangrijk: een AOW-pensioen is voldoende om in een Zorgvilla Tante Toos te verblijven.

Locaties Zorgvilla tante Toos

Zorgvilla Tante Toos De Paradijsvogel

Zorgvilla Tante Toos De Paradijsvogel
President Rooseveltweg 106
3068 TS Rotterdam

In Zorgvilla Tante Toos De Paradijsvogel wordt rekening gehouden met de individuele levensgeschiedenis en persoonlijkheid van iedere bewoner. Iedere bewoner is uniek en heeft zo de eigen behoefte aan verzorging. Hierbij staan de waardes liefde, warmte, gastvrijheid en verbinding centraal. De familie is ten alle tijden welkom om aan te schuiven met de lunch, diner of om gewoon gezellig mee te doen met een creatieve middag of dansavond. Met een vast team van medewerkers verlenen wij 24 uur per dag zorg waardoor de medewerkers de tijd, ruimte en kennis hebben om een zo goed mogelijke relatie met de bewoners en zijn of haar dierbaren aan te gaan. De zorg wordt op een natuurlijke manier gegeven, op maat en per dag wordt gekeken naar de behoefte van de bewoner. Het zal door de bewoner worden ervaren als een familieband waarbij het er zijn ertoe doet.

De ondernemers

Annemiek Dekkers: “Ik ben al 27 jaar met plezier werkzaam in de ouderenzorg. Na verscheidene jaren in het verzorgingshuis en verpleeghuis ben ik de laatste 9 jaar werkzaam in de wijkzorg. Met de Zorgvilla Tante Toos wil ik zorg gaan verlenen zoals dit in mijn ogen bedoeld is.”

Ryan, partner van Annemiek: “Na een jarenlange loopbaan in de zakelijke dienstverlening heb ik de switch gemaakt naar een carrière in de zorgsector. Ik zal mij binnen Zorgvilla Tante Toos vooral bezig houden met de administratieve processen en alle niet zorginhoudelijke activiteiten.”

Annemiek-Dekkers-en-Ryan

Zorgvilla Tante Toos De Harmonie

Zorgvilla Tante Toos De Harmonie
President Rooseveltweg 100
3068 TS Rotterdam

06 27 12 54 78
deharmonie@zorgvillatantetoos.nl
Facebook

Ieder mens telt, ieder mens mag er zijn. En ieder mens heeft recht op een kwalitatief zo volwaardig mogelijk leven. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar voor mensen in een kwetsbare positie is dat lang niet altijd het geval. In welvarend Nederland geldt dat ook voor veel mensen die worstelen met geheugenproblemen. De noodzakelijke zorg wordt niet altijd geboden. Waar de ziekte vaak zorgt voor gevoelens van onzekerheid, angst en verdriet ook bij familie en andere betrokkenen is veiligheid voor de dementerende en een liefdevolle omgeving een noodzaak. Met onze Zorgvilla Tante Toos willen we die veiligheid graag bieden. Zodat onze gasten vanuit een vertrouwde basis weer zo optimaal mogelijk aan het aan het leven kunnen deelnemen

De bewoners bij Zorgvilla Tante Toos De Harmonie zullen over het algemeen een zzp 4 en 5 indicatie hebben. Binnen de groep zal er ruimte zijn voor waarschijnlijk twee bewoners met zzp 7. Er zal een geleidelijke toestroom plaatsvinden, toewerkend naar uiteindelijk 16 bewoners.

De Dienstbode

De Dienstbode is er voor ouderen die met ondersteuning en thuiszorg in hun eigen appartement blijven wonen. Aandacht, aanspraak en een gemoedelijke, veilige sfeer zijn aspecten die zeer belangrijk zijn naast goede zorg. De Dienstbode is 24 uur per dag, zeven dagen per week aanwezig in het gebouw waar men nu reeds woont. Met vaste medewerkers die de bewoners kennen en weten wat hen bezighoudt. Zij zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar in de centrale, grote ‘droomkeuken’. Dé plek waar iedereen elkaar treft en waar alles gebeurt. Dit is de nieuwe versie van het aloude verzorgingshuis, maar dan in het eigen appartement, zonder te hoeven verhuizen.

Financiering van de zorg

De ondernemers

Mariëlle Haslinghuis: “Ik ben in 1992 begonnen in het verzorgingshuis en heb daar een opleiding gevolgd tot ouderenverzorger. Ik heb 20 jaar in het verzorgingshuis gewerkt op een afdeling met 10 dementerende ouderen. Daar werkte ik op een kleinschalig woonproject waar we zelf kookten en de was deden. Ook werden er iedere dag activiteiten aangeboden. Nu werk ik al 7 jaar in de thuiszorg. Een half jaar geleden heb ik contact gezocht met Aafje Coöperatie. Eigenlijk wilde ik een hospice beginnen, maar toen kwam ik in aanraking met Zorgvilla Tante Toos. Gezien mijn verleden in het verzorgingshuis sprak mij dit erg aan. Toen ik de locatie van het pand hoorde was ik gelijk verkocht. Vandaar deze stap naar mijn eigen onderneming.”

Michel, partner van Mariëlle: “Ik ben jaren werkzaam geweest als bedrijfsleider in de verkoop. Mariëlle en ik zijn 29 jaar bij elkaar en hebben 2 kinderen van 7 en 17 jaar. Wij gaan samen dit mooie avontuur aan en willen zorg gaan bieden waarvan wij denken dat dat beter kan dan in een regulier verpleeghuis.”

Mariëlle-Haslinghuis-en-Michel

De kosten van de zorg worden gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget. Iedereen die in de Zorgvilla tante Toos komt wonen of gebruik maakt van de diensten van De Dienstbode, kan een PGB aanvragen. Elke bewoner wordt automatisch lid van een gebruikersvereniging die is verbonden aan iedere Zorgvilla tante Toos of Dienstbode. Vanuit de bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers komt er een gebruikersvereniging met bestuur dat gesprekspartner wordt van de zorgondernemer. Een onafhankelijk adviseur, aangesteld in overleg met Per Saldo, kan ondersteuning bieden bij de aanvragen en inzet van de budgetten.

zorgformules-circle-500