Visie Hans van Putten | Februari 2022

Visie Hans van Putten | Februari 2022

"Het pgb blijft de zorg innoveren"

Geplaatst op 8 februari 2022

Langer thuis: het klinkt zo eenvoudig. Steeds meer politici en beleidsmakers, lokaal en nationaal, gebruiken het begrip ‘Langer Thuis’ om aanbieders van welzijn en zorg aan te moedigen ouderen langer thuis te laten wonen. Gewoonweg omdat het niet anders kan en het bestaande aanbod voor verpleeghuisopvang absoluut niet toereikend is.

De huidige aanpak is echter versnipperd en er is weinig sturing om het aanbod te bundelen en op elkaar af te stemmen. In de praktijk wordt de huishoudelijke zorg, de verpleegkundige zorg en de persoonlijke ondersteuning door verschillende partijen aangeboden. Elk van deze partijen heeft eigen contracten, afspraken of aanbestedingen met de verschillende financiers en financieringsvormen.

Als oudere in Nederland kun je achterblijven met het gevoel dat het mooie woorden zijn, maar dat er in de praktijk niet veel veranderd. Wat wel verandert is dat je langer thuis moet blijven wonen, zonder dat de zorg echt aangepast wordt op de situatie die eraan komt: meer individuele zorg zodat je niet naar het verpleeghuis hoeft (waar de komende jaren trouwens ook geen plek is).

langer thuis vws
Langer Thuis als beleidsprogramma van het ministerie van VWS

Zoals in het verleden reeds bewezen: het persoonsgebonden budget kan innovatief werken
Het persoonsgebonden budget (pgb) heeft een lange historie met ups en downs. Gelukkig wordt het nog steeds gezien als een alternatief voor het ontwikkelen van maatwerk gebaseerd op individuele keuzes. Vanuit deze keuzevrijheid zijn de afgelopen jaren veel nieuwe en mooie initiatieven ontwikkeld. Denk maar aan de Thomashuizen, de Herbergier en de vele kleinschalige initiatieven die de zorg persoonlijk en op maat hebben gemaakt. Die kleinschaligheid, vaak gekoppeld aan het ondernemerschap en eigenaarschap, maakte het mogelijk om persoonlijke en kleinschalige zorg kwalitatief goed en ook financierbaar te maken.

Ernestine de Koff, woordvoerder Per Saldo (vereniging voor mensen met een pgb):
“Voorop moet staan dat mensen die met een pgb hun zorg en ondersteuning gaan regelen hiervoor altijd een bewust positieve keuze moeten maken. Diegene kan en wil eigen regie voeren over zijn/haar leven en dus ook over de zorg: wie, wanneer, waar en hoe de zorg geleverd wordt. Belangrijk is dat een hulpvrager tijdig de juiste informatie krijgt over de keuze voor een pgb en wat werken met een pgb inhoudt. Er zal vooraf gekeken worden of degene voldoende vaardig is om met een pgb te werken, of eventueel toegerust kan worden door middel van een training van Per Saldo om de overige vaardigheden onder de knie te krijgen. Ook is het belangrijk dat toekomstige budgethouders worden gewezen op het bestaan van Per Saldo zodat zij altijd onafhankelijke informatie en advies kunnen krijgen.”

05

Innovatieve formule: De Dienstbode
Een van de meest recente innovatieve zorgconcepten op basis van het pgb is De Dienstbode. Deze formule is ontwikkeld en gelanceerd samen met zorgorganisaties Aafje en Fundis. De Dienstbode richt zich op ouderen in een woonzorg of appartementencomplex die met de combinatie van service, welzijn, zorg en aandacht van De Dienstbode langer in hun eigen appartement kunnen blijven wonen. Door de bijna permanente aanwezigheid van het kleine team van vaste medewerkers ontstaat er een band tussen de bewoner en de zorgondernemer die De Dienstbode uitbaat.

Voor de bewoner is het interessant omdat hij een eigen en persoonlijk pakket met zijn eigen pgb kan inkopen. De bewoner kan nu zelf de eigen regie nemen en een arrangement samenstellen dat bij hem of haar past. Daarnaast zorgt De Dienstbode ervoor dat er de hele dag door aanspraak is én een huiselijke en gezellige sfeer. Dat er in de nacht een goede alarmopvolging is met bekende gezichten geeft vertrouwen.

Voor de zorgondernemer is het interessant omdat hij op deze manier efficiënt en rendabel kan werken en vooral het overzicht houdt op alle diensten die worden aangeboden. Het doel is om de komende tien jaar zeker 100 locaties in Nederland te openen. Op dit moment wordt op vijf locaties het concept getest en getoetst.

Zeker met de groeiende vraag naar geïntegreerde zorg voor mensen die gewoon thuis moeten blijven wonen, kan het pgb dus weer die innovatieve rol vervullen en ervoor zorgen dat degene met de zorg en ondersteuningsvraag aan de basis komt te staan van het begrip langer thuis.

Hans van Putten
Bestuurder P.BELL&Friends

Foto: VNO-NCW