Vastgoed

Missie

Mensen willen mooi, comfortabel en gewoon betaalbaar wonen. Dit is ook de opdracht voor de Stichting P.B. Vastgoed bij het zoeken en vinden van gebouwen die ingericht kunnen worden als Zorgvilla tante Toos. Voor De Dienstbode geldt dat ruimtes in bestaande complexen moeten worden gevonden om de gezellige, grote ‘droomkeukens’ te realiseren.
vastgoed-circle-500

Bedrijfsvoering

Op het vastgoed en de daaruit voortvloeiende huurinkomsten wordt geen winst gemaakt. Dit maakt de positie van P.BELL&Friends, Aafje Coöperatie en de zorgondernemers transparant en garandeert dit dat er een verantwoorde huurprijs wordt gevraagd.

Samenwerkingspartners

Aafje Coöperatie werkt hoofdzakelijk samen met woningbouwcorporaties, waarbij vooral gezocht wordt naar bestaand zorgvastgoed, dat gerenoveerd moet worden.

Stichting Vastgoed

De Stichting P.B. Vastgoed is een onafhankelijke Stichting met een eigen toezichthoudend orgaan. De Stichting treedt op als lange termijn huurder en verhuurt aan de individuele zorgondernemers van Zorgvilla tante Toos en De Dienstbode. De Stichting P.B. Vastgoed sluit een langdurig contract af en zorgt ervoor dat de locatie wordt aangepast aan de eisen van de ondernemers en bewoners. Niet alleen sober en doelmatig, maar ook met trots en warmte.