Kwaliteit

De nieuwe werkelijkheid

Overheid en samenleving hebben vragen over de steeds verder gaande verzakelijking van de zorg. Vandaar dat Aafje Coöperatie van de begrippen transparantie en medezeggenschap centrale waarden heeft gemaakt. Deze waarden, gekoppeld aan het ondernemerschap maakt dat de kwaliteit van zorg, leven en wonen aan deze nieuwe werkelijkheid voldoen.

kwaliteit-circle-500-gespiegeld

De toetsing van de inhoudelijke kwaliteit

Elke zorgondernemer is een BIG geregistreerde verpleegkundige. Binnen de formules wordt de kwaliteit getoetst via de volgende methodieken:
  • Bedrijfsmatig door de jaarlijkse ISO-toetsing voor certificering;
  • Zorginhoudelijk door het jaarlijks toetsen van tevredenheid door een onafhankelijk onderzoeksbureau en door halfjaarlijkse evaluaties met cliënten, familie, wettelijk vertegenwoordiger en zorgondernemers;
  • De individuele zorgondernemers onderschrijven de Governance Code kleinschalige woonvoorzieningen en respecteren alle wettelijke kwaliteitstoetsingen.

De toetsing van de transparantie en medezeggenschap

Zowel P.BELL&Friends, als Aafje Coöperatie alsook de zorgondernemers hebben een open organisatievorm. Er is bewust gekozen voor een coöperatieve verenigingsvorm.

  • P.BELL&Friends (het initiatief van Hans van Putten) is een Coöperatieve Vereniging, waarbij Aafje Coöperatie meebeslist over de toekomst van de formules. Niet alleen in Rijnmond/Drechtsteden, maar in heel Nederland

  • Aafje Coöperatie is een Coöperatieve Vereniging, waarbij de aangesloten zorgondernemers meebeslissen over de toekomst van hun onderneming.

  • In elke Zorgvilla tante Toos en Dienstbode is er een Gebruikersvereniging van bewoners. Dit is een vereniging waarbij bewoners en familie inspraak hebben in de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van de geboden ondersteuning.