Aafje Coöperatie

Visie

In 2030 zijn er meer dan twee miljoen 75-plussers. De uitdaging voor de toekomst is duidelijk en helder: een enorme groei in vraag naar zorg en ondersteuning. Daarom heeft Aafje Coöperatie De Dienstbode en Zorgvilla tante Toos ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het in 2030 inderdaad een feestje wordt om zorg te geven én zorg te krijgen.

Aafje Coöperatie is een ondernemende coöperatieve vereniging opgericht voor de gewone mens zonder eigen vermogen of goed pensioen. Voor deze mensen gaat Aafje Coöperatie aan de slag. Met nieuwe concepten; kleinschalig, gemoedelijk en bovenal toegankelijk en betaalbaar. Met minder bureaucratie, meer ondernemerschap en altijd het beste voor bewoners. Dat is Aafje Coöperatie.

AafjeFranchise-circle-500-gespiegeld

Initiatiefnemers

Stichting Aafje met de bestuurders Guy Buck en Peter Ploegsma zijn met Hans van Putten vanuit P.BELL&FRIENDS, de initiatiefnemers van Aafje Coöperatie. De dagelijkse leiding van Aafje Coöperatie is in handen van Hans van Putten en Sietske van Duren. Samen gaan zij voor één doel: van de zorg een feestje maken!

Structuur

Uitgangspunt bij alles is de coöperatieve structuur, waarbij zeggenschap, transparantie en het maatschappelijk ondernemen centrale waarden zijn. Dit geldt voor P.BELL&Friends, voor Aafje Coöperatie en voor de zorgondernemers. Maar meest belangrijk: dit geldt voor de cliënten, die via hun eigen gebruikersvereniging ook inspraak en invloed hebben op de zorgondernemers.

Regio

Aafje Coöperatie wil in de komende jaren 30 tot 40 zorgondernemers aan zich binden om de zorgformules Zorgvilla tante Toos en De Dienstbode op te zetten. De regio waarbinnen Aafje Coöperatie onderneemt is Rijnmond en Drechtsteden.